ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร บิดาของคุณครูกาญจนา สุวรรณธาร (หัวหน้าแผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ) ณ โบสถ์พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เตยใหญ่ จ.นครนายก ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2020

   

เขียนโดย SueAdministrator

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมอุทิศแด่วิญญาณของ ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร บิดาของคุณกาญจนา สุวรรณธาร หรือคุณครูจุ๊บ ซึ่งพระเป็นเจ้าได้รับกลับสู่อ้อมกอดของพระองค์ ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ขอพระองค์โปรดรับดวงวิญญาณของ ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร เข้าสู่อ้อมพระหัตถ์อันแสนอบอุ่นของพระองค์ ณ สรวงสวรรค์ มีความสุขนิรันดร์ พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลายเทอญ

   

เขียนโดย SueAdministrator

ทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ นำคณะบุคลากรฝ่ายฯ ทำความสะอาดเช็ดล้างบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยแบ่งจุดทำความสะอาด ช่วงเช้า ทำความสะอาดห้องประชุมชั้น 6 และ 8 ช่วงบ่าย รับผิดชอบบริเวณส่วนของตนเอง หากแผนกใดเสร็จก่อนให้ไปช่วยแผนกที่ยังไม่เรียบร้อย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.

   

เขียนโดย SueAdministrator

การประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ของคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ได้วิเคราะห์แบบรายงานที่คุณครูได้นำเสนอตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เห็นว่า คุณครูมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และภาระงานที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งที่สมควรได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งครูจิตตาภิบาล 3 ได้
จึงกำหนดให้มีการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อจิตตาภิบาล/หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และคณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบคุณ

   

เขียนโดย SueAdministrator

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 บุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่เข้ามาบริการฉีดวัคซีนให้ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ และรวมทั้งฝ่ายงานอภิบาลฯ ด้วย  ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ เป็นอย่างสูง สำหรับสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน 💉วัคซีน (vaccine) มีความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลายชนิด วัคซีนจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่แพ้ยารักษาโรค