เขียนโดย Super User

โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ 399 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ประวัติย่อ
โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โรงเรียนเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2516 ฯพณฯ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู ประมุขแห่งมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ มีความประสงค์จะจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรมชุมชนแออัดคลองเตย จึงได้มอบให้ทางศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (HUMEN DEVELOPMENT CENTER) ซึ่งมีบาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ สงฆ์คณะมหาไถ่เป็นผู้อำนวยการ และได้เปลี่ยนชื่อจากดรุณวัฒนา เป็นโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายการศึกษา ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


ติดต่อสอบถาม 0-2249-9587-8 Fax.0-2249-4900 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://www.samakeeschool.com/