เขียนโดย Super User

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2461 บาทหลวงฮุยได้เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร (วัดพระตรีเอกานุภาพ ) ได้จัดสร้างโรงเรียนของวัดขึ้นตั้งชื่อว่า "โรงเรียนพระตรีเอกานุภาพ" ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2478 - 2494 บาทหลวงเฟดริก อุ่น จิตติ์ชอบค้า ได้มาเป็นเจ้าอาวาส และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนตรีจิตวิทยา" เปิดสอนทั้งภาษาไทย และภาษาจีน และเมื่อประมาณ พ.ศ. 2496 - 2502 คุณพ่อเปรดาญ เป็นเจ้าอาวาสและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "ตรีจิตวิทยา" เป็น "ตรีมิตวิทยา" และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 เป็นโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-2865-2012-4 Fax. 0-2865-2016 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website www.spts.ac.th