เขียนโดย Super User

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 21/1 ซ.แม่พระประจักษ์ ถ.วุฒากาศ 47 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เกี่ยวกับโรงเรียน
ปัจจุบัน บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3


ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยบาทหลวงราแปง เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับ ใบอนุญาตอยู่ในดูแลของมิสซังโรมันคาทอลิก แต่เดิมเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1– ป.5 และทำการขยายชั้นเรียนจนมาถึงปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีการปรับปรุงและขยายอาคารตลอดจนพัฒนาห้องปฎิบัติการภายในโรงเรียนให้ทันสมัยมีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง จำนวน 82 ห้อง สนามบาสเกตบอล สนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำ ในด้านการเรียนการสอนโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเชิงบูรณาการท้องถิ่นเพื่อให้เข้ากับชุมชนภายในโรงเรียน


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-2468-1691, 0-2876-3021-3 Fax. 0-2875-5108 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website www.mp.ac.th