เขียนโดย Super User

โรงเรียนดาราสมุทร 66/1/1 ม. 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประวัติย่อ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475 บาทหลวงเอช การิเอ ได้ทำการเปิดโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนราษฎร์เซนต์ร็อค" เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมีครูพิสิทธิ์ กิจเจริญ เป็นครูใหญ่คนแรก และเมื่อปี พ.ศ. 2485 โรงเรียนถูกสั่งปิดเนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน ต่อมาได้เปิดทำการเรียนการและในปี พ.ศ. 2488 ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการตามใบอนุญาต เลขที่ 1 / 2488 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดาราสมุทร ได้ทำการขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงต้นปีการศึกษา 2503 แต่เดิมไม่ได้เป็นโรงเรียนในสังกัดของมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้ดำเนินการให้เป็นโรงเรียนในสังกัดของมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น กว้าง 14 เมตร ยาว 56 เมตร มี 15 ห้องเรียน และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น กว้าง 14 เมตร ยาว 88 เมตร มี 33 ห้องเรียน


ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ โทร. 0-3884-7258 Fax. 0-3884-7259 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : facebook