เขียนโดย Super User

โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 131 ม. 8 ถ.สุวรรณศร ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติย่อ
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี เป็นโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาอกชน ปี พ.ศ.2484 ใช้ชื่อว่าโรงเรียน “นักบุญยอแซฟ ตำบลหนองรี”
ปี พ.ศ.2489 บาทหลวง เลโอนาร์ด สิงหนาท ผลสุวรรณ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“สิงห์ประสาทวิทยาวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2544ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
“โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี” เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ของวัด


ติดต่อสอบถาม 0-3730-6732 Fax. 0-3730-6733 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : https://www.facebook.com/JOSEPH.nongree/