เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน