เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา ในงานแถลงข่าวโครงการ Early Childhood Teacher Training Program, In Collaboration With FROBEL Germany (พัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี) จัดโดย #NANMEEBOOKS ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันกอเธ่ ถ.สาทร ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.

>Read More     >Facebook