เขียนโดย ADMINISTRATOR

3 - 5 ตุลาคม 2562 ส่วนงานวิชาการ แผนกปฐมวัย แผนกวิชาการฯ ขั้นพื้นฐาน แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำครูโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 66 คน ศึกษาดูงานที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ คณะผู้จัดขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของฝ่ายการศึกษาฯ และของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนผู้ที่มุ่งงานเป็นสำคัญได้เติมเต็มประสบการณ์และพลังให้ตนเอง เพื่อกลับมาช่วยกันทำโรงเรียนของเราให้แข็งแรงต่อไป