เขียนโดย SueAdministrator

การประเมินครูดีเด่น​ ปีการศึกษา​ 2561 ครูระดับปฐมวัย​ และครูระดับ​ ม.1 - 3​ วันศุกร์ที่​ 1 ​กุมภาพันธ์ 2562​ ขอขอบคุณบาทหลวงเดชา​ อาภรณ์​รัตน์​ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ผศ.ประเสริฐ​ วิเศษกิจ​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ที่มาเป็นกำลังใจให้กับครูทุกท่าน และขอบคุณ​คณะอาจารย์ที่เป็นกรรมการ​ รวมถึงครูทุกท่านในครั้งนี้ด้วย

> Read More