เขียนโดย Suratsvadii

ประชุมเตรียมพี่เลี้ยง สำหรับอบรมผู้ประเมินภายใน วันที่ 17-20 พ.ย.61 นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษาฯ และ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา มูลนิธิเซนต์คาเบรียล

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook