เขียนโดย Suratsvadii

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 - 20 ต.ค. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานกลุ่มงานสำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษาฯ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา และพี่เลี้ยงจาก โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจัดทำแผนฯ 200 คน จาก 36 โรงเรียน

>อ่านเพิ่มเติม     >facebook