อำนวยการ 

0-2681-3840-4

ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เขียนโดย AdminSue

ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙  บรรดาเหล่านางฟ้าดาวเรือง ณ ฝ่ายการศึกษาฯ กำลังออกดอกเหลืองบานสะพรั่ง พร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ภาพถ่าย ณ วันที่ 19 ต.ค.2560)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

10 ตุลาคม 2560 การประชุมชี้แจงการปรับเงินเดือน/อบรมบุคคลโรงเรียนประจำปี 2560

เขียนโดย AdminSue

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมชี้แจงการปรับเงินเดือน/อบรมบุคคลโรงเรียนประจำปี 2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 ตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย โดยมีผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 106 คน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

29 กันยายน 2560 การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สช.

เขียนโดย AdminSue

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สช. วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2560

เขียนโดย AdminSue

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุม คณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้จำนวน 15 ท่าน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

25 ก.ย.2560 ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา

เขียนโดย AdminSue

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามและพิธีเสกอาคารเรียน โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา ประธานโดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

ร่วมยินดีในพิธีเปิดเสกสำนักงานฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เขียนโดย AdminSue

วันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระบังเกิด ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีตัวแทน 6 คน ร่วมในวจนพิธีกรรมเปิดเสกสำนักงานของฝ่ายงานธรรมทูตฯ ณ อาคารเซนต์โทมัส ชั้น 4 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

Black Ribbon