เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาพระคาร์ดินัล สำหรับนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบ "ทุนการศึกษาพระคาร์ดินัล" ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 91 ทุน (มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 27)

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม