เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเตรียมการจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแก้ไขตราสารจัดตั้ง ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรายโรงเรียน วิทยากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ สช. อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ  และนายบัณฑิต ศรีพิทักษ์  ที่จะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563