เขียนโดย Suratsvadii

การจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการแก้ไขตราสารจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16..00 น. มีโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่เข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียน เขต 1-3 โดยมี อ.ธีรพันธ์   ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคุณบัณฑิต จาก บ.สันติพิทักษ์ มาให้คำแนะนำ