เขียนโดย Suratsvadii

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙  ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณี

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook