เขียนโดย SueAdministrator

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ฝ่ายการศึกษาฯ จัดงานฉลองศาสนนามแด่ คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาลฯ ด้วยบรรยากาศอบอุ่น ดีต่อใจ เราได้มีส่วนช่วยกระจายความร่าเริงยินดี ความมีจิตใจสงบ การมองโลกในแง่ดี และความรัก ตามแบบอย่างท่านนักบุญนักบุญ ยอห์น บอสโก (วันฉลองตรงวัน คือวันที่ 31 มกราคม)

> Read More