เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ คำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2019