เขียนโดย Suratsvadii

ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และ โรงเรียนแม่พระฟาติมา เข้ามาคำนับขอพรโอกาสปีใหม่ 2563  วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารผู้แทนครู และนักเรียน เข้ามาสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้กับคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ขอทุกท่านจงประสบสุขสันต์ ในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป