เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 บุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่เข้ามาบริการฉีดวัคซีนให้ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ และรวมทั้งฝ่ายงานอภิบาลฯ ด้วย  ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ เป็นอย่างสูง สำหรับสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน 💉วัคซีน (vaccine) มีความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลายชนิด วัคซีนจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่แพ้ยารักษาโรค