เขียนโดย Suratsvadii

ทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ นำคณะบุคลากรฝ่ายฯ ทำความสะอาดเช็ดล้างบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยแบ่งจุดทำความสะอาด ช่วงเช้า ทำความสะอาดห้องประชุมชั้น 6 และ 8 ช่วงบ่าย รับผิดชอบบริเวณส่วนของตนเอง หากแผนกใดเสร็จก่อนให้ไปช่วยแผนกที่ยังไม่เรียบร้อย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 น.