เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมอุทิศแด่วิญญาณของ ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร บิดาของคุณกาญจนา สุวรรณธาร หรือคุณครูจุ๊บ ซึ่งพระเป็นเจ้าได้รับกลับสู่อ้อมกอดของพระองค์ ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ขอพระองค์โปรดรับดวงวิญญาณของ ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร เข้าสู่อ้อมพระหัตถ์อันแสนอบอุ่นของพระองค์ ณ สรวงสวรรค์ มีความสุขนิรันดร์ พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลายเทอญ