เขียนโดย Suratsvadii

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ เพื่อภาวนาอุทิศแด่ เชชีลีอา แน่งน้อย ครบ 34 ปี / ยอห์น บัปติสตา หวล ครบ 12 ปี / ยอแซฟ วิชัย พี่แจ๋ม (มัลลิกา) / ยอห์น บัปติสตา เมธี / อันนา รุ่งทิพย์ / มัทธิว วรพล / และญาติพี่น้องของเราผู้ล่วงหลับ ประธานพิธีมิสซา โดย พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ วจนพิธีกรรมเริ่มเวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก (สาธุประดิษฐ์) เรามาวันอาทิตย์เพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย วันนี้เราร่วมกันเป็นพิเศษที่วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ซึ่งเป็นคนช่างสงสัย สงสัยว่าพระเยซูเจ้าเป็นขึ้นมาจริงมั๊ย แต่ที่สุดแล้ว เมื่อได้พบกับพระเยซูเจ้าก็ทำให้นักบุญโธมัสได้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะได้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง ทรงกลับเป็นขึ้นมาจริง เหมือนวันนี้ที่เราร่วมในวจนพิธีกรรมภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงหลับ...