เขียนโดย Suratsvadii
Merry Christmas and a Happy New Year! เสียงเพลงคริสต์มาสลอยมาให้เริงรื่นครื้นเครงใจ ขอบคุณบทเพลง ของขวัญ คำอวยพร และพระพรจากองค์พระกุมารเจ้า มายังฝ่ายการศึกษาฯ ตลอดทั้งเช้าบ่ายวันนี้ จากเพื่อนบ้านที่น่ารักยิ่งของเรา - คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จาก...  1. ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  2. ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  3. คุณบัณฑิต บริษัทสันติพิทักษ์  4. ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ