เขียนโดย Suratsvadii

Merry Christmas and Happy New Year! ขอพระเจ้าทรงโปรยพรอันวิเศษที่สุดมายังทุกคน และรวมทั้งบุคคลในครอบครัว ในช่วงเวลาแห่งคริสต์มาสและปีใหม่นี้ คุณคือซานตาคลอสของเรา ที่ได้นำของขวัญล้ำค่าและพระพรมายังเรา... ขอให้ทุกคนเปี่ยมล้นไปด้วยพระพร และความสุขยินดี อิ่มเอมใจเสมอ... สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่เช่นกัน - คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จากฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - 24 ธันวาคม ค.ศ. 2020