เขียนโดย Suratsvadii

Merry Christmas and Happy New Year!  ขออวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่ดี กำลังใจที่ดี เป็นปีใหม่ที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จในด้านต่างๆ และขอให้ทุกท่านได้นำสุข ความปีติยินดี เติมเต็มซึ่งกันและกันเช่นนี้ ตลอดปีและตลอดไป - คำนับ ขอพร ส่งความสุขเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จาก... 1) โรงเรียนกุหลาบวิทยา  2) หน่วยงานผู้อพยพย้ายถิ่น (NCCM)