22 พ.ย.2560 ประชุม คกก.จัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2560 - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook