เขียนโดย Suratsvadii

เขต 1

หัวหน้าเขตการศึกษา  บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ

จิตตาภิบาลเขต  บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ

1. กุหลาบวิทยา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอดิศักดิ์ กิจบุญชู

ผู้จัดการ บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ

ผู้อำนวยการ บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ

1334 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0-2266-5775-6 

โทรสาร  0-2639-0130  

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. อัสสัมชัญศึกษา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

ผู้จัดการ ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ  

ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ

22-23 ซ.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2630-6063-4

โทรสาร 0-2630-6062  

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ยอแซฟ กรุงเทพฯ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงศุภศิลป์  สุขสุศิลป์

ผู้จัดการ บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์  

ผู้อำนวยการ  บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

1112 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2211-7369, 0-2211-3391, 0-2674-7824 

โทรสาร 0-2674-7825

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. เซนต์หลุยส์ศึกษา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงสุพจน์  ฤกษ์สุจริต

ผู้จัดการ เซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง 

ผู้อำนวยการ เซอร์มารี-เอมเม โพธิทอง

23 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2212-4500-1

โทรสาร 0-2672-3409

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. เซนต์ราฟาแอล

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์

ผู้จัดการ ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์ 

ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์ประสานศรี วงค์สวัสดิ์

5 ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2701-6174-5, 0-2175-8118

โทรสาร 0-2701-8625

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. สามัคคีสงเคราะห์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้จัดการ บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา  

ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์นงนภัส

399 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2249-9587-8   

โทรสาร 0-2249-4900

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เขต 2

หัวหน้าเขตการศึกษา  บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

จิตตาภิบาลเขต  บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา(รักษาการ)

7. แม่พระฟาติมา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน

ผู้จัดการ บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน

ผู้อำนวยการ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2245-0580, 0-2247-9180, 0-2248-2232 

โทรสาร 0-2642-9902

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. โยนออฟอาร์ค

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสานิจ สถะวีระวงส์

ผู้จัดการ ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์อาภาวดี นีลวัชระ

94 ซ.สามเสน 11 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0-2243-0057-8

โทรสาร 0-2244-8349 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. พระมารดานิจจานุเคราะห์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสำรวย กิจสำเร็จ  

ผู้จัดการ เซอร์เวโรนิกา ประราศรี 

ผู้อำนวยการ เซอร์เวโรนิกา  ประราศรี

1 ม.5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2733-4071-2 (อนุบาล), 0-2733-4061-9 (ประถม-มัธยม)

โทรสาร 0-2733-4070 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เขต 3

หัวหน้าเขตการศึกษา  บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์

จิตตาภิบาลเขต  บาทหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

10. ซางตาครู้สศึกษา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงวรวุฒิ กิจสกุล

ผู้จัดการ เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์  

ผู้อำนวยการ เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์

144/1 ซ.กุฎีจีน ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทร. 0-2466-6912

โทรสาร 02-465-7009 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

11. เซนต์แมรี่

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงศุภกิจ เลิศจิตรเลขา

ผู้จัดการ ซิสเตอร์จารุณี กิจบำรุง  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์จารุณี กิจบำรุง

485 ถ.นครเขื่อนขันธ์ฝั่งซ้าย ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร.& โทรสาร 0-2818-4270-1, 0-2462-5105

โทรสาร 0-2818-4559  

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง

ผู้จัดการ บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง  

ผู้อำนวยการ บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง

21/1 ซ.วุฒากาศ 47 ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2468-1691, 0-2876-3021, 0-2876-3024-5  

โทรสาร 0-2875-5108 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงธนันชัย  กิจสมัคร

ผู้จัดการ ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์

148 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร. 0-2865-2012-4 

โทรสาร 0-2865-2015

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. พระแม่สกลสงเคราะห์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงบัณฑิตย์ ประจงกิจ

ผู้จัดการ เซอร์ลีลี่ นิลเขต 

ผู้อำนวยการ เซอร์ลิลี่ นิลเขต

179/7 ม. 5 ถ.เทศบาล 11 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร. 0-2571-7049, 0-2571-7220 

โทรสาร 0-2571-7768 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. สมรรถภาพวิทยา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์

ผู้จัดการ บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์ 

ผู้อำนวยการ บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์

327 ม.11 ซ.สุขสวัสดิ์ 1 ดาวคะนอง แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2876-8046

เขต 4

หัวหน้าเขตการศึกษา  บาทหลวงพรชัย บรัศวกุล

จิตตาภิบาลเขต  บาทหลวงเอกชัย โสรัจจกิจ

16. พระวิสุทธิวงส์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสุขุม กิจสงวน

ผู้จัดการ ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย

5  ม.5 คลอง 12 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 0-2563-1014, 0-2563-1227, 08-1371-5095 

โทรสาร 0-2563-1241

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17. เซนต์เทเรซา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอภิเดช  สุภาจักร์

ผู้จัดการ ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท

63 ถ.สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897, 0-2989-3526 

โทรสาร 0-2548-3630 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. มาเรียลัย

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงเอกพร นิตตะโย

ผู้จัดการ บาทหลวงเอกพร นิตตะโย  

ผู้อำนวยการ บาทหลวงเอกพร นิตตะโย

389 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0-2172-9736-41   

โทรสาร 0-2172-9736-41  ต่อ 214

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. เซนต์แอนโทนี

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงพจนารถ นิรมลทินวงศ์

ผู้จัดการ เซอร์วีร์จีนี เดชานนท์  

ผู้อำนวยการ เซอร์วีร์จีนี เดชานนท์

129 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 0-3851-1075 

โทรสาร 0-3851-7462

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20. ดาราสมุทร

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงพรชัย บรัศวกุล

ผู้จัดการ  บาทหลวงพรชัย บรัศวกุล 

ผู้อำนวยการ บาทหลวงพรชัย บรัศวกุล

66/1/1 ม. 2 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร. 0-3884-7258 

โทรสาร  0-3884-7259

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21. มารดานฤมล

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงไพริน เกิดสมุทร

ผู้จัดการ เซอร์แคธรีน งามประเทืองโสภา   

ผู้อำนวยการ เซอร์คาโรลีน พันวิลัย

45 ม.12 ซ.สมัครนรการ ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร. 0-3853-2231-2

โทรสาร  0-3853-1219

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22. มาลาสวรรค์พิทยา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

ผู้จัดการ ซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม 

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์เยาวลักษณ์ รอดงาม

303 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

โทร. 0-3738-1021

โทรสาร 0-3738-1019

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23. นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์  หนองรี

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

ผู้จัดการ ซิสเตอร์สุวลี รังษีสุกานนท์   

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สุวลี รังษีสุกานนท์ 

131 ม. 8 ถ.สุวรรณศร ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

โทร. 09-1727-9273 

โทรสาร -   

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24. คอมมูนิต้า อินคอนโทร

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี

ผู้จัดการ พล.ต.อ. ชวลิต ยอดมณี 

ผู้อำนวยการ บาทหลวงสุขุม กิจสงวน

56 ม.5 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 0-2563-1006-7 

โทรสาร 0-2563-1009 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เขต 5

หัวหน้าเขตการศึกษา  บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล

จิตตาภิบาลเขต  บาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร

25. นักบุญเปโตร

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอดิศักดิ์ สมแสงสรวง

ผู้จัดการ ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี

20 ม.3 ซ.วัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. 0-3429-2144-5 

โทรสาร 0-3438-5886-7

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26. ยอแซฟอุปถัมภ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล

ผู้จัดการ บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 

ผู้อำนวยการ บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์

2 ม. 6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

โทร. 0-2429-0112-5, 0-3431-1871, 0-3432-2872  

โทรสาร 02-429-0109

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนกสามัญหญิง รองผู้อำนวยการ เซอร์ชองตาล  ตรีว่าอุดม

โทร. 0-2429-7171-7 

โทรสาร 0-2429-7180

27. บอสโกพิทักษ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงวิจิตต์ แสงหาญ

ผู้จัดการ ซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร

27 ม.13 ถ.เพชรเกษม กม. 62 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทร. 0-3496-3815 , 0-3496-3817   

โทรสาร 0-3496-3813  

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28. อันนาลัย

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงวิทยา ลัดลอย

ผู้จัดการ ซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สุชาตรี  กิจประเสริฐ

79 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 0-3449-7156, 0-3481-8708-9 

โทรสาร 0-3449-7158 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29. เซนต์แอนดรูว์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสมพร เส็งเจริญ

ผู้จัดการ ซิสเตอร์เจริญศรี ทองอินทร์ 

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์พัชตรา พรมชาติ

60 ม.3 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

โทร. 0-3496-2228  โทรสาร  0-3496-2229

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เขต 6

หัวหน้าเขตการศึกษา บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

จิตตาภิบาลเขต  บาทหลวงเทิดศักดิ์  กิจสวัสดิ์

30. ราษฎร์บำรุงศิลป์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

ผู้จัดการ บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

ผู้อำนวยการ บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ 

10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา (ฆ) ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทร. 0-3520-1589, 0-3521-6543-4, 0-35217390  

โทรสาร 0-3520-1598 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31. เซนต์เทเรซาแสงทอง

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสุรพันธ์  ดาวพิเศษ

ผู้จัดการ ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น  

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์จิตราพร ณ ขอนแก่น

28 ม.5 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120

โทร. 0-3520-0724-5 

โทรสาร 0-3525-5222   

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32. เซนต์จอห์น บัปติสต์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล

ผู้จัดการ ซิสเตอร์อารี มั่นศิลป์     

ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์อารี มั่นศิลป์

5 ม.6 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทร. 0-3521-7138  มือถือ 08-5384-1413  

โทรสาร 0-3521-7138 ต่อ 116 

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33. ยอแซฟอยุธยา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ

ผู้จัดการ ซิสเตอร์มยุราวาปีโส  

ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส

30 ม.11 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทร. 0-3570-1432 โทรสาร 0-3570-1431  

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34. ไตรราชวิทยา

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

ผู้จัดการ ซิสเตอร์วีรวรรณ กิจเจริญ

ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์วีรวรรณ กิจเจริญ

70 ม.1 ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

โทร. 0-3537-2888-9 

โทรสาร 0-3537-2888-9     

35. แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

ผู้จัดการ ซิสเตอร์เบญญภา ไทยแก้วรอด

ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์เบญญภา ไทยแก้วรอด

14 ม.4 ต. ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร. 0-3553-1160   

 โทรสาร 0-3553-1983   

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36. ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงไพฑูรย์ หอมจินดา

ผู้จัดการ ซิสเตอร์อุบลรัตน์ สุพล  

ผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์อุบลรัตน์ สุพล

134 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

โทร. 0-3555-1407, 0-3555-1976-7 

โทรสาร 0-3537-2888

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.