เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 15 พ.ย.2560 ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ การประชุมเริ่มต้นด้วยหัวข้อ เป้าหมายในการจัดการศึกษาของฝ่ายการศึกษาฯ โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >>ภาพ-ข่าวใน facebook