เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน พิธีฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์ และนักบวช 9 ท่าน  มอบรางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น จำนวน 121 ท่าน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook