เขียนโดย Super User

แผนกระบบบัญชี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชี ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิธีการ save รูป เลือกรูปภาพจากรูปเล็กด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎเป็นภาพใหญ่
จากนั้นคลิ๊กซ้ายที่ภาพใหญ่ จะปรากฎรูปภาพในหน้าใหม่ คลิ๊กขวา save as ที่รูปภาพ