13 พ.ย.2560 ประชุมการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2561 - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุม การจัดทำงบประมาณโรงเรียน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2561 ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรับผิดชอบการจัดทำงบฯของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมยวงนิตโย บ้านผู้หว่าน สามพราน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook