เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่ตั้ง เลขที่ 122/9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ(นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4; 02-681-3850-1
โทรสาร ชั้น 1 02-681-3845
โทรสาร ชั้น 3 02-681-3854 (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ)
โทรสาร ชั้น 4 02-681-3852 
โทรสาร ชั้น 5 02-681-3838
อีเมล์    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์   www.edbathai.com

  

แผนที่การเดินทาง

  

   

>แผนที่ขนาดใหญ่

>พิกัด google map