เขียนโดย Suratsvadii

โอกาสดีที่คุณจะได้ร่วมงานกับ ฝ่ายการศึกษาฯ มาถึงแล้ว
เพียงแค่คุณมีประสบการณ์และความสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตำแหน่งงานด้านต่างๆ ตามรายละเอียดนี้

1. รับสมัครเจ้าหน้าที่ แผนกบัญชี

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ

  โทร. 02-681-3840-4

----------

2. รับสมัครเจ้าหน้าที่ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพึ้นฐาน

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพวรรณ วังเย็น

  โทร. 02-681-3840-4

----------

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

      ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8-9  ถ.นนทรี 14(นาคสุวรรณ)  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

      ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์)   >ดาวน์โหลดใบสมัครงาน