เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 2561 เริ่มเรียนหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ รุ่นที่1 โซนกรุงเทพฯที่ รร.อัสสัมชัญศึกษา วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ร่วมพิธีเปิดโดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม ซ.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ มีผู้สมัครเรียน 30 คน ทั้งจากโรงเรียนต่างๆ และฆราวาสผู้สนใจ (ภาพและรายงานข่าวโดยคุณครูยุพา ชูลีระรักษ์)

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook