เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 21 มิ.ย.2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (ห้องประชุมชั้น 6) ฝ่ายการศึกษาฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook