เขียนโดย Suratsvadii

ภาพบรรยากาศการประชุม คกก.จิตตาภิบาล ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook