เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 แผนกจิตตาภิบาล จัดประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล ครั้งที่ 1/2561 ดำเนินการประชุมโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน #งานจิตตาภิบาล #อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook