เขียนโดย Suratsvadii

18/05/2561 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมจัดสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 มิ.ย. 2561 ณ บ้านธารพระพร การสัมมนาปีนี้เน้นสำคัญในเรื่องกิจกรรมองค์กรนักเรียนคาทอลิก ยุวธรรมทูต พลศีล วายซีเอส กองหน้าร่าเริง ที่จะร่วมกันในการเสริมสร้างจิตตารมณ์รักและรับใช้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลของเรา

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook