เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561กลุ่มงานจิตตาภิบาลจัดประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (ฝ่ายการศึกษาฯ) คณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมติดตามงาน ปรึกษาหารือ เพื่องานจิตตาภิบาลไปสู่เป้าหมายเดียวกันของอัครสังฆมณฑล และเตรียมสำหรับ "365 วัน สู่ 350 ปีมิสซังสยาม"

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook