เขียนโดย Suratsvadii

19 กันยายน 2561 แผนกจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook