เขียนโดย Suratsvadii

การร่วมกันวางแผนงาน ปรึกษาหารือด้านจิตตาภิบาลครั้งแรกสำหรับปีนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ... ขอบคุณคุณพ่อและผู้แทน ทั้งในระดับฝ่ายงาน ระดับเขต ทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมกันพูดคุยวางแนวทาง มุ่งให้งานทุกอย่างสอดรับลงตัว ไปด้วยกันได้ มองเป้าหมายเดียวกัน... และพิเศษในปีนี้ที่เราคริสตชนร่วมฉลองความเชื่อยิ่งใหญ่ 350 ปี มิสซังสยาม (การประชุมครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ 27/3/62)

>Read More    >Facebook