เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ภาคบ่าย)  แผนกจิตตาภิบาลฯ จัดประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2562  ณ อาคารแม่พระรับเกียรติฯ ฝ่ายการศึกษาฯ (ห้องประชุมชั้น 6) เวลา 14.00-16.00 น.

>Read More