เขียนโดย Suratsvadii

การประชุม เตรียมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกฯ ประจำปี 2563 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม ภายใต้หัวข้อ "350 ปี ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี"