เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับประถมปลาย ภาคเรียนที่ 2 วิทยากรโดย คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ คุณครูเข้าอบรมจาก 18 โรงเรียน จำนวน 55 คน วันที่ 5-6 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน 

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook(1)    >>facebook(2)