เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับมัธยมต้น ภาคเรียนที่ 1 วิทยากรโดย คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ ในวันพุธที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน จ.นครปฐม คุณครูที่เข้าร่วมปรับปรุงแผนฯ จำนวน 60 ท่าน จาก 18 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook