เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 8 - 9 ต.ค. 61 แผนกจิตตาภิบาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับชั้นมัธยมต้น ภาคเรียนที่ 2 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook 1     >facebook 2