เขียนโดย Super User

ภาพ - ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 เวลา 09.00-16.00 น. แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำหนดจัดทำหลักสูตรคริสต์ศาสนาในระบบโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นหลักสูตรแกนกลาง การเรียนการสอนในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรฯ และตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรคริสต์ศาสนาในระบบโรงเรียน ณ ห้องประชุม สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง จ.นครปฐม

โดยมีคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมจัดทำหลักสูตรฯ ครั้งนี้ จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ ครูยุพา ชุลีรักษ์ ครูปรียารัตน์ ศรจันทร์ ครูสมนึก สำอาง ครูสมฤทัย ศรจิตติ ครูสมลักษณ์ บุญเพชร ครูอ้อยทิพย์ จินตไพจิตร ครูสัย ไพรวงษ์ ครูจักรพันธุ์ โสรัจจกิจ ครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์ ครูเพียงใจ สุภาจักร ครูกมลา สุริยพงษ์ประไพ และจากฝ่ายการศึกษาฯ 2 ท่าน ได้แก่คุณนันทิยา มั่งมี และคุณสุรัสวดี หงษ์วงค์

การจัดทำหลักสูตรฯ ครั้งนี้ คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร นำภาวนาเปิดและให้ข้อคิดก่อนเริ่มจัดทำ ครูทัศนีย์ ชาวปากน้ำ ได้ให้แนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้ และ ครูยุพา ชุลีระรักษ์ ได้นำให้คณะกรรมการทบทวนผังรวมเนื้อหาหลักสูตรฯ และหลังจากคณะกรรมการจัดทำฯ ครั้งนี้ จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหลังจากที่คณะครู(บางท่าน)กลับจากไปเรียนพระคัมภีร์ที่ประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. – 28 พ.ย.2016 โดยทั้งนี้ มีกำหนดให้หลักสูตรฯ เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2017วิธีการ save รูป เลือกรูปภาพจากรูปเล็กด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎเป็นภาพใหญ่
จากนั้นคลิ๊กซ้ายที่ภาพใหญ่ จะปรากฎรูปภาพในหน้าใหม่ คลิ๊กขวา save as ที่รูปภาพ