เขียนโดย SueAdministrator

ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของเด็กๆ เมื่อได้รับหนังสือเล่มใหม่ หนังสือแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ขอบคุณภาพประทับใจจากโรงเรียนต่างๆ ขอให้มีความสุขกับการค้นพบพระพร ความรัก ของพระเป็นเจ้าผ่านทางการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสตร์ และเรียนอย่างมีความสุข/สนุกกันทุกคน^^

>Read More     >Facebook